Vanaf het ogenblik dat je een bestelling plaatst doen wij dat ook bij de fabrikant. Je kan je bestelling annuleren maar zijn we genoodzaakt om 30 % van de aankoopprijs aan te rekenen. Annulatie van de bestelling is bovendien enkel mogelijk door een aangetekend schrijven binnen de drie dagen na ondertekening én voor iedere levering.